Franz Schubert a „tančící“ Vídeň

Klavírní seminář s Walterem Groppenbergerem

05.02.2011 09:30 - 17:00, Praha 3, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9

© www.piano-pianino-klavir.cz

Master class se studenty ZUŠ a konzervatoří

Walter Groppenberger je emeritní profesor klavíru na hudební univerzitě v Grazu a čestný prezident rakouské EPTA.

EPTA ČR (Evropská asociace učitelů klavíru) organizuje pravidelně několikrát za rok Klavírní semináře, které jsou určeny zejména klavírním pedagogům a studentům klavíru na všech úrovních, ale jsou rovněž přístupné pro všechny zájemce o tento nástroj a jeho problematiku.

EPTA ČR

novinky

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860419547032
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ