Franz Schubert a „tančící“ Vídeň

Klavírní seminář s Walterem Groppenbergerem

05.02.2011 09:30 - 17:00, Praha 3, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9

© www.piano-pianino-klavir.cz

Master class se studenty ZUŠ a konzervatoří

Walter Groppenberger je emeritní profesor klavíru na hudební univerzitě v Grazu a čestný prezident rakouské EPTA.

EPTA ČR (Evropská asociace učitelů klavíru) organizuje pravidelně několikrát za rok Klavírní semináře, které jsou určeny zejména klavírním pedagogům a studentům klavíru na všech úrovních, ale jsou rovněž přístupné pro všechny zájemce o tento nástroj a jeho problematiku.

EPTA ČR

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ