Graz in Prague

Koncert Kunstuniversität Graz a HAMU

30.04.2024 19:30, Praha 1, Betlémská kaple, Betlémské nám. 4

(c) Šimon Varaus

V rámci oslav Roku české hudby se uskuteční projekt spolupráce studentských orchestrů dvou uměleckých univerzit – Akademie múzických umění v Praze (AMU) a Kunstuniversität v Grazu (KUG). V mezioborové spolupráci se setkají studentky a studenti a vyučující kateder strunných nástrojů, dechových nástrojů, skladby a hudební produkce. Nastudování připravila pedagožka KUG prof. Claire Levacher.

Program z děl Wolganga Amadea Mozarta, Antonín Dvořáka a studenta skladby KUG Victora Morató Ribery bude uveden 29. dubna 2024 v Grazu a 30. dubna 2024 v pražské Betlémské kapli.

Projekt probíhá ve spolupráci s ČVUT, Českým centrem ve Vídni a Rakouským kulturním fórem v Praze, za finanční podpory MŠMT.

Více informací

novinky

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka vypisuje 30. ročník mezinárodní soutěže v oborech fletna a klarinet. Tříkolová soutěž proběhne ve dnech 16.-22.09.2024. Zúčastnit se mohou kandidáti mladší 36 let. Uzávěrka přihlášek je 31.05.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132418230420
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ