György Kurtág: Kafka-Fragmente op. 24

Koncert ke 100. výročí úmrtí Franze Kafky

06.06.2024 20:00, Praha 1, Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18

(C) Kafka 2024

pouze německy

U příležitosti 100. výročí úmrtí Franze Kafky pořádá Rakouské kulturní fórum v Praze tematický koncert. Sopranistka Kaoko Amano a houslistka Marianna Oczkowska představí cyklus písní Kafka-Fragmente op. 24 maďarského skladatele György Kurtága. Dílo, které vzniklo v letech 1985 až 1987, se opírá o deníky a dopisy slavného pražského spisovatele. Cyklus se skládá ze čtyř částí, které jsou dále rozděleny do 39 krátkých vět. Kafkovy fragmenty jsou dnes považovány za jedno z nejvýznamnějších děl soudobé komorní hudby.

Koncert se koná jako doprovodný program konference výzkumného pracoviště Johanna Gottfrieda Herdera Franz Kafka intermediální. Přivlastňování a působení mezi obrazem, zvukem a slovem.

Úvodní slovo ke koncertu pronese germanistka prof. Alice Stašková, Friedrich-Schiller-Universität Jena, spoluvydavatelka sborníku Franz Kafka und die Musik (2018).

novinky

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka vypisuje 30. ročník mezinárodní soutěže v oborech fletna a klarinet. Tříkolová soutěž proběhne ve dnech 16.-22.09.2024. Zúčastnit se mohou kandidáti mladší 36 let. Uzávěrka přihlášek je 31.05.2024. Více informací

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160527252184
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ