Jiří Trtík: Kafkův dopis otci

Festival Opera Nova

15.06.2024 20:00, Praha 1, Nová scéna, Národní 4

(c) Národní divadlo

Kafkův dopis otci je ambientní komorní opera o dvou dějstvích podle dopisu, který v roce 1919 Kafka napsal svému otci. Pokusil se v něm popsat příčiny a okolnosti jejich vzájemného nesouladu a vlastních životních nejistot a úzkostí, které z tohoto nesouladu pramenily. Opera mapuje Kafkovo dětství a dospívání ve strachu z despotického a zdánlivě všemocného a všudypřítomného otce. Kafka nemohl a nechtěl dostát otcovým představám o maskulinitě a sociálních rolích a svým vlastním způsobem se proti nim vzpíral. Kafka nachází svou životní svobodu v literární tvorbě. Právě prostřednictvím literatury Kafka z otcovy moci uniká, ale otec do jeho díla neustále vstupuje a je – jakkoli skrytě – jeho zdrojem a tématem.

Opera Jiřího Trtíka bude uvedena ve světové premiéře.

Více informací a vstupenky

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ