Láska, válka a jazz

Ullmannovské slavnosti (23.9. – 26.9.2020)

25.09.2020 18:00, Český Těšín, synagoga Schomre Chabos, Božkova ul.

Obrázek k akci Láska, válka a jazz

Christoph Traxler je jedním z nejvšestrannějších rakouských klavíristů současnosti. Studium na Univerzitě hudby a múzických umění ve Vídni absolvoval s vyznamenáním. Je laureátem řady mezinárodních soutěží a jako sólista či komorní hudebník koncertuje na významných světových pódiích.

Basbarytonista Rupert Bergmann vystudoval Hudební univerzitu v Grazu. Od svého debutu v tamější opeře v roce 1990 pravidelně vystupuje nejen na různých operních scénách a festivalech v Rakousku (Volksoper Wien, Theater an der Wien, Kammeroper Wien aj.), ale i v dalších zemích Evropy, v Severní a Jižní Americe a v Japonsku. Ve svém repertoáru má přes 70 rolí. Věnuje se rovněž operetě a muzikálu. Jeho písňové a koncertní programy zahrnují klasickou i soudobou tvorbu.

Ullmannovské slavnosti je hudební festival, věnovaný významnému skladateli, klavíristovi a dirigentovi Viktoru Ullmannovi, jednomu z tzv. terezínských skladatelů, který se narodil v tehdejším rakousko-uherském Těšíně (Teschen, dnes Český Těšín a Cieszyn). Na programu letošního 2. ročníku festivalu jsou komorní koncerty, pódiové diskuze s muzikology, výstava Viktor Ullmann – neklidný Středoevropan i komentovaná vycházka po Ullmannových stopách v polském Těšíně. Do dobového hudebního kontextu zasadí Ullmannovu tvorbu koncert rakouských umělců Ruperta Bergmanna (basbaryton) a Christopha Traxlera (klavír) s názvem Láska, válka a jazz, na kterém vedle skladeb Viktora Ullmanna zazní též kompozice jeho současníka Erwina Schulhoffa.

Program: V. Ullmann, E. Schulhoff
Viktor Ullmann: Háfizův zpěvník
Erwin Schulhoff: Esquisses de Jazz
Viktor Ullmann: Dvě árie Smrti z opery Císař Atlantidy
Erwin Schulhoff: Suite dansante en jazz
Viktor Ullmann: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka

Účinkují:
Rupert Bergmann (basbaryton)
Christoph Traxler (klavír)

Další informace a program

Hlavními partnery festivalu jsou Fond budoucnosti Rakouské republiky a Nadace Židovské obce v Praze.

novinky

RKF v Praze v září
Pozdrav ředitele. Více informací

Mezinárodní interpretační a skladatelská soutěž: Franz Schubert a hudba moderní doby
Univerzita hudby a múzických umění v Grazu (KUG) pořádá v únoru 2021 11. ročník mezinárodní interpretační a skladatelské soutěže „Franz Schubert a hudba moderní doby“. Poslední termín pro podání přihlášky je 21. října 2020. Bližší informace (v němčině a angličtině) a online přihláška

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16014467659832
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ