Linde Brunmayr-Tutz (flétna)

Barbara Maria Willi uvádí…

24.03.2011 19:30, Brno, Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7

© archiv Linde Brunmayr-Tutz

Po koncertu Salzburger Hofmusik 31. ledna pokračují rakouské koncerty vystoupením významné flétnistky Linde Brunmayr-Tutz, která svou badatelskou a uměleckou prací zpřístupnila význačná díla rakouského hudebního umění a přispěla významně k rozvoji znalostí o hudebních nástrojích v habsburských zemích. Flétnistka Linde Brunmayr-Tutz je známá především svojí rozsáhlou koncertní činností jako sólistka, ale vystupuje také s předními barokními orchestry, například s japonským Bach Collegiem, Freiburským barokním orchestrem a s Vídeňskou akademií. Narodila se v Salcburku, studovala hru na zobcovou flétnu a medicínu v Innsbrucku a hru na příčnou flétnu v Basileji a v Haagu. Od roku 1991 je profesorkou hry na příčnou flétnu v Trossingenu a v letech 1996–2004 vedla Mezinárodní letní akademii staré hudby v Innsbrucku. Je nositelkou mnoha ocenění, kromě jiného Ceny Jakoba Steinera spolkové země Tyrolska a ceny Diapason d’Or.

Přípravě dramaturgie koncertní řady se od začátku věnuje profesorka brněnské JAMU, Barbara Maria Willi, uznávaná muzikoložka a renomovaná interpretka na dobové klávesové nástroje. Barbara Maria Willi patří mezi přední představitele scény klasické hudby v Evropě, je absolventkou renomovaného Mozartea v Salcburku, nositelkou evropských cen (Brügge 2005, Choc du Monde de la Musique 2008) a je vysoce oceňována na mezinárodním poli. Díky své vynikající mezinárodní prestiži a díky širokému okruhu svých osobních kontaktů na nejlepší evropské hudebníky současnosti může B. M. Willi v Brně uvádět skutečné hvězdy evropské staré hudby.

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ