Meditace – ztišení

KONCERT

09.12.2019 19:00, Brno, Konzervatoř Brno, Koncertní sál L. Janáčka, Lužánecká 14

(c) Foto Franz Baldauf

Graffovo kvarteto ve spolupráci s Moravskou galerií Brno již pošesté pořádá cyklus večerů komorní hudby, literatury a výtvarného umění Vox Imaginis. Rezidenčním skladatelem letošního ročníku je významný rakouský komponista Werner Schulze.

Werner Schulze (1952) je rakouský fagotista, hudební skladatel, vědec, který do roku 2014 působil jako vysokoškolský profesor. Po třiceti letech, kdy jako komorní hudebník vystoupil více než čtyřistakrát na pódiích čtyř kontinentů, a po hojné přednáškové a publikační činnosti se stáhl, aby se mohl plně věnovat komponování (skladby pro orchestr, komorní hudba, písně, sborová a studijní literatura). Od roku 1998 se zaměřuje na filozoficko-teologická díla. Dva své smyčcové kvartety složil pro Graffovo kvarteto, které uvedlo jejich premiéry v pražském Rudolfinu (houslový kvartet ISIS, 2010) a v sále B. Martinů v Praze (smyčcový kvartet Franziskus-Meditation, 2013). Na koncertě v Brně zazní česká premiéra Schulzeho skladby „Il Cantico di Frate Sole“

Účinkují:
Igor Dostálek (recitace)
Michiyo Keiko (zpěv)
Igor Ardašev (klavír)
Miloslav Jelínek (kontrabas)

Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek, Richard Kružík (housle)
Jan Řezníček (viola), Břetislav Vybíral (violoncello)

Graffovo kvarteto
Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík (housle)
Lukáš Cybulski (viola), Michal Hreňo (violoncello)

Program: J. Suk, M. Theodorakis, S. Barber, W. Schulze
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a
Mikis Theodorakis: Smyčcový kvartet č. 2 „To Kimiterio“
Samuel Barber: Adagio pro smyčce
Werner Schulze: „Il Cantico di Frate Sole“ na text Františka z Assisi (česká premiéra)
Duchovní texty svaté Terezie z Avily, svatého Jana od Kříže a svatého Františka z Assisi

Vstupné: 190 Kč / 80 Kč (studenti a senioři)

novinky

Mezinárodní interpretační a skladatelská soutěž: Franz Schubert a hudba moderní doby
Univerzita hudby a múzických umění v Grazu (KUG) pořádá v únoru 2021 11. ročník mezinárodní interpretační a skladatelské soutěže „Franz Schubert a hudba moderní doby“. Poslední termín pro podání přihlášky je 21. října 2020. Bližší informace (v němčině a angličtině) a online přihláška

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15942438001883
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ