Mitra Kotte

Klavírní recitál

01.07. - 31.08.2020, online

(c) Andrej Grilc

„Mladá pianistka s obrovským citem pro Schuberta“, tak označil jeden vídeňský hudební kritik Mitru Kotte, která tomuto skladateli věnovala podstatnou část svého koncertu, který byl 28. 5. 2020 streamován online ze Salonu Bösendorfer ve Vídni a který je nyní zdarma dostupný na YouTube.

Mitra Kotte (*1995, Vídeň) se začala učit hrát na klavír ve čtyřech letech u Niny Igudesmann na Hudební škole města Vídně. Od roku 2012 studuje hru na klavír na vídeňské Univerzitě hudby a múzických umění u Martina Hughese. Další umělecké impulsy načerpala na mistrovských kurzech u Karla-Heinze Kämmerlinga, Olega Maisenberga, Roberta Levina či Paula Badury-Skody.

V sezóně 2015/16 debutovala Mitra Kotte klavírním recitálem ve Skleněném sále Vídeňského hudebního spolku a na Lisztově festivalu v Raidingu. Kromě dalších sólových koncertů v Rakousku i v zahraničí hrála rovněž pro Mezinárodní Chopinovu společnost Vídeň, Beethovenovu společnost ve Vídni a nadaci Cziffra-Stiftung. Jako sólistka i komorní hráčka je nositelkou mnoha ocenění z domácích i mezinárodních soutěží (např. Musica Juventutis Wien, Internationaler Wettbewerb für junge Pianisten Ettlingen).

Program:

Franz Schubert: Drei Stücke D.946
Franz Schubert / Franz Liszt: Markétka u přeslice, Mlynář a potok, Zastavení, Dostaveníčko
Franz Liszt: Grandes Études de Paganini – Nr. 6 in a-Moll

novinky

RKF v Praze v září
Pozdrav ředitele. Více informací

Mezinárodní interpretační a skladatelská soutěž: Franz Schubert a hudba moderní doby
Univerzita hudby a múzických umění v Grazu (KUG) pořádá v únoru 2021 11. ročník mezinárodní interpretační a skladatelské soutěže „Franz Schubert a hudba moderní doby“. Poslední termín pro podání přihlášky je 21. října 2020. Bližší informace (v němčině a angličtině) a online přihláška

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16010365326816
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ