NASOM: Trio Doblinger Schmidinger Neyrinck

22.09.2021 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

© Emilio Bagnasco - Lisi Charwat

Teresa Doblinger, Theresia Schmidinger a Frederik Neyrinck se znají již dlouho z různých projektů a formací. Všichni tři se zabývají rozličnými přístupy ke světu umění obecně a především k hudbě a obzvláště rádi se setkávají při uvádění soudobé hudby. Pro pražský koncert sestavili specifický program - kromě skladeb z jejich stálého repertoáru, z nichž některé zasazují do nových souvislostí, zazní také dvě díla, která vznikla na jejich objednávku a která budou mít na koncertě svoji premiéru.

Rakouská klarinetistka a tanečnice Teresa Doblinger (*1992) studovala (basový) klarinet a soudobou hudbu v Bernu (Ernesto Molinari), v Bruselu (Ensemble Ictus) a v Grazu (Klangforum Wien). Je aktivní v oblasti hudebního divadla a premiérovala řadu děl soudobých skladatelů. Se svými vlastními díly a projekty, v nichž spojuje pohyb a hudbu, vystupovala na místech jako je Dampfzentrale Bern či Neu Now Festival v Amsterdamu. V duu s Frederikem Neyrinckem byli vybráni do podpůrného programu NASOM 2020/2021. Kromě těchto částečně experimentálních a interdisciplinárních projektů, vystupovala s mnoha soubory soudobé hudby, jako např. Schallfeld Ensemble nebo Collegium Novum Zürich. Je rovněž iniciátorkou a hlavní organizátorkou festivalu současné hudby a performance Hörsturm v hornorakouském Ried im Innkreis.

Theresia Schmidinger studovala hru na klarinet u profesorů Pachingera a Klinsera na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu a komorní hru u profesorů Meissla a Pokorného na Univerzitě hudby a múzických umění ve Vídni. Jako klarinetistka se věnuje především komorní a nové hudbě. Koncertovala se soubory Klangforum Wien, Ensemble Phace (Vídeň), Ensemble Platypus (Vídeň) a dalšími formacemi v Rakousku i v zahraničí. Kromě umělecké činnosti se v posledních letech stále více věnuje hudební výchově. Vede dětský orchestr a vyučuje hru na klarinet a v rámci NÖ Musikschulwerk a základy hudby na lidové škole při Hudební škole města Vídně.

Skladatel a klavírista Frederik Neyrinck (*1985) studoval v Bruselu, Stuttgartu a v Grazu. Jeho pedagogy byli Piet Kuijken (klavír), Jan Van Landeghem, Marco Stroppa a Clemens Gadenstätter (kompozice). Spolupracoval s různými soubory a orchestry v Rakousku i v zahraničí. Často se také věnuje úpravám a transkripcím stávajícího repertoáru. Jeho hudbu nahrály mimo jiné soubory I SOLISTI, Revue Blanche a Spectra Ensemble. V sezóně 2017-2018 působil jako rezidenční skladatel v Concertgebouw v Bruggách. Do roku 2024 je rezidenčním umělcem souboru I SOLISTI. Je také velmi aktivní v oblasti hudebního divadla a opery. Je rezidenčním skladatelem LOD muziektheater v Gentu a v minulosti spolupracoval s Kopergietery Gent, makemake productions ve Vídni a Státním divadlem Oldenburg. V duu s Teresou Doblinger byli zařazeni do podpůrného programu NASOM 2020/2021.

New Austrian Sound of Music (NASOM) je dlouhodobý podpůrný program rakouského Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMEIA) určený mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby, jazzu, world music, soudobé hudby a popu, který prezentuje mladou rakouskou hudební tvorbu v celé její rozmanitosti. Zařazení do programu provádí komise složená z hudebních expertů ve spolupráci s Rakouským hudebním informačním centrem mica (Austrian Music Information Centre) a hudebními vysokými školami. V rámci stejnojmenné koncertní řady představuje RKF českému publiku některé z těchto nadějných hudebních talentů.

Moderace (pouze česky):
Lukáš Hurník (1967, Praha)
hudební publicista, moderátor, skladatel, sbormistr a spisovatel.

Účinkují:
Teresa Doblinger (klarinet), Theresia Schmidinger (klarinet), Frederik Neyrinck (klavír)

Program:
R. Schumann, L. v. Beethoven, A. Berg, S. Vosecek, H. Dufek, G. Kurtag. G. Aperghis aj.

Vstup volný

Vzhledem k omezené kapacitě počtu návštěvníků bude vstup možný pouze po předchozí písemné registraci na: marketa.braik@rkfpraha.cz

Nezapomeňte si prosím s sebou vzít ochrannou respirační roušku!

novinky

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16384958340703
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ