NASOM: Trio Frizzante - Waltzin

07.11.2019 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) Maria Frodl

Dámské Trio Frizzante, v obsazení flétna, violoncello, klavír, existuje od roku 2009 a snaží se napříč žánry – od klasiky přes impresionismus až po soudobou hudbu – o živou a neotřelou interpretaci. Jejich CD Waltzin, které vyšlo letos v březnu, vybralo rakouské Radio Klassik jako CD dne (6. června). Trio s úspěchem koncertovalo v Rakousku, v Evropě, jižní Africe a Íránu.

Pianistka Doris Kitzmantel studovala klavírní komorní hudbu na Soukromé univerzitě Antona Brucknera v Linci a pedagogiku hry na zobcovou flétnu na Univerzitě hudby a múzických umění ve Vídni. Další tvůrčí podněty čerpala na mistrovských kurzech (např. u R. Lehrbaumera, H. Medjimorce či G. Kurtága). Je laureátkou mnoha cen z národních i mezinárodních soutěží. Její umělecký vývoj dokumentují četné televizní i rozhlasové nahrávky. Jako sólistka a komorní hráčka vystupovala na festivalech v Německu, Španělsku, Rumunsku, Itálii, na Islandu a na Tchaj-wanu.

Marlies Gaugl, první flétnistka Filharmonického orchestru v Grazu a pedagožka na Univerzitě umění v Grazu, studovala na hudebních univerzitách ve Vídni a v Lyonu. Jako sólistka vystupovala s Orchestrem Univerzity umění v Grazu, s Kaposvarským symfonickým orchestrem v Maďarsku a jako komorní hráčka v Rakousku i v zahraničí. Obdržela stipendium nadace Tokyo Foundation a získala několik ocenění na soutěži Prima La Musica. Marlies Gaugl spolupracovala rovněž s mnoha orchestry (např. Tonkünstler Orchester Niederösterreich, Tiroler Sinfonieorchester nebo European Union Youth Orchestra).

Marta Kordykiewicz začala hrát na violoncello v sedmi letech. Studovala na hudebních univerzitách ve Varšavě, Mannheimu a ve Vídni, kde od roku 2017 působí jako odborná asistentka pro hru na violoncello. Je laureátkou významných polských hudebních soutěží. Koncertovala na mezinárodních festivalech v Polsku, Rakousku, Německu, Belgii, Maďarsku, Itálii, Řecku, Anglii a na Ukrajině.

New Austrian Sound of Music (NASOM) je dlouhodobý podpůrný program rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci (BMEIA) určený mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby, jazzu, world music, soudobé hudby a popu, který prezentuje mladou rakouskou hudební tvorbu v celé její rozmanitosti. Zařazení do programu provádí komise složená z hudebních expertů ve spolupráci s Rakouským hudebním informačním centrem mica (Austrian Music Information Centre) a hudebními vysokými školami. V rámci stejnojmenné koncertní řady představí RKF Praha českému publiku některé z těchto nadějných hudebních talentů.

Lukáš Hurník (1967, Praha) je český hudební publicista, moderátor, skladatel, sbormistr a spisovatel.

Účinkují: Doris Kitzmantel (klavír), Marlies Gaugl (příčná flétna), Marta Kordykiewicz (violoncello)

Moderace (pouze česky): Lukáš Hurník

Program: J. Haydn, L. Hurník, M. Gheorghiu, B. Martinů

Trio Frizzante na Facebooku

Vstup volný

novinky

Mezinárodní interpretační a skladatelská soutěž: Franz Schubert a hudba moderní doby
Univerzita hudby a múzických umění v Grazu (KUG) pořádá v únoru 2021 11. ročník mezinárodní interpretační a skladatelské soutěže „Franz Schubert a hudba moderní doby“. Poslední termín pro podání přihlášky je 21. října 2020. Bližší informace (v němčině a angličtině) a online přihláška

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15967168793227
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ