„Neslýchané zevšednělo“

Performance s hudebním doprovodem

18.04.2024 19:00, Praha 1, Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18

(c) Marlene Rahmann_Christoph Glantschnig

pouze německy

V rámci doprovodného programu k putovní výstavě Schreiben gegen den Krieg. Ingeborg Bachmann 1926-1973 zve Rakouské kulturní fórum do Prahy performerku Maren Rahmann a cellistku Friedl Rainer.

Ingeborg Bachmann prožila konec druhé světové války jako mladá žena. Tuto formativní dobu popsala například v Deníku z války. Ve své pozdější tvorbě opakovaně analyzovala politické poměry a zaujímala k nim kritický postoj. S nadějí na nenásilné soužití a s pomocí básnických prostředků převáděla své optimistické vize do jazykových obrazů.

Obě umělkyně se intenzivně zabývaly dílem Ingeborg Bachmann. Ve svém uměleckém vystoupení prezentují její vybrané texty, které se opírají o témata výstavy. Věta Ingeborg Bachmann „Neslýchané zevšednělo“ (v originále „Das Unerhörte ist alltäglich geworden“, „Alle Tage“, Die gestundete Zeit, 1953), která je velmi výstižná i pro současnost, propůjčuje název celému programu. V poutavé performance, do níž bude zapojen celý prostor včetně publika, se umělkyně zaměřují na působení textu, hudebního nástroje, recitace, obsahu a emocí a do jisté míry autorce propůjčují svůj hlas.

Vstup zdarma po předchozí písemné registraci do 15.04.2024 na prag-kf@bmeia.gv.at.

Vystupují:

Maren Rahmann – perfomance/recitace

Friedl Rainer – violoncello

novinky

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka vypisuje 30. ročník mezinárodní soutěže v oborech fletna a klarinet. Tříkolová soutěž proběhne ve dnech 16.-22.09.2024. Zúčastnit se mohou kandidáti mladší 36 let. Uzávěrka přihlášek je 31.05.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132394079940
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ