Opera Nova

Festival soudobé opery

14.06. - 22.06.2024, Praha

(c) Národní divadlo

V pořadí třetí ročník festivalu soudobé opery Opera Nova do Prahy přinese nejen řadu vynikajících operních novinek, ale i inovativní festivalový koncept, který propojuje operní tvorbu s dalšími druhy moderního umění a tématy, která hýbou současným světem. Opera Národního divadla a Státní opera v české metropoli uvedou jak nejvýznamnější operní díla 20. a 21. století, tak nová díla vzniklá na objednávku Národního divadla a to nejlepší z operní tvorby posledních let. Záměrem festivalu je představovat operu jako stále aktuální a živé umění, které odráží současné světové kulturně-společenské dění. Jedním z pilířů letošní dramaturgie jsou proto celospolečenská témata dneška, ať už se jedná o problematiku sociální nerovnosti, předsudků vůči jinakosti, postavení žen ve společnosti, nebo téma křehkého duševního zdraví v současné, rychle se měnící době. Dramaturgie festivalu reflektuje i významné historické události jako je letošní 100. výročí od úmrtí spisovatele Franze Kafky, či život a tragické osudy dětí v koncentračním táboře Terezín. Výrazným prvkem festivalové dramaturgie jsou rovněž moderní technologie, které doplní a ozvláštní festivalové produkce mimo jiné prostřednictvím video designu, světelných efektů či virtuální reality.

 

Součástí programu budou i představení s vazbou na Rakousko:

7.-22.6.               interaktivní hudební instalace Symphony of Encounters, Státní opera

10.6.                   Pocta György Ligetimu, Kino 35

14., 16. a 22.6.    György Ligeti: Le Grand Macabre – česká premiéra, Státní opera

15.6.                   Jiří Trtík: Kafkův dopis otci – světová premiéra, Nová scéna Národního divadla

19.6.                   promítání dokumentárního filmu Fioretta, Kino Atlas


Více informací a program

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ