Peter Peinstingl – varhanní recitál

Brněnský varhanní festival (2. – 30. 9. 2020)

09.09.2020 19:30, Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Beethovenova ul.

(c) Archiv BHF

Peter Peinstingl vystudoval katolickou církevní hudbu, hru na varhany a instrumentální a vokální pedagogiku na Mozarteu v Salcburku a na Univerzitě hudby a múzických umění ve Vídni. Ve varhanních a skladatelských soutěžích získal řadu ocenění. Jako sólista, dirigent a člen různých souborů se dlouhá léta aktivně věnuje koncertní činnosti doma i v zahraničí. V červnu 2016 byl jmenován kapelníkem a varhaníkem arciopatství sv. Petra v Salcburku. Kromě toho je generálním tajemníkem a uměleckým ředitelem společnosti Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft Salzburg a učitelem na hudební škole Musikum Salzburg.

Brněnský varhanní festival, který se letos výjimečně koná až na podzim, oslaví kulaté výročí. Již 40 let se řadí v kulturním kalendáři mezi oblíbené akce a dlouhá doba existence dokazuje, že varhanní hudba se neustále těší zájmu publika a přitahuje posluchače všech věkových kategorií. Rakousko tentokrát zastupuje varhaník, dirigent a skladatel Peter Peinstingl.

Program: G. Mufat, M. Haydn, J. Messner, A. F. Kropfreiter, G. Firlinger, F. Schmidt

Vstupné: 100 CZK

Peter Peinstingl na Facebooku

Brněnský varhanní festival na Facebooku

novinky

RKF v Praze v září
Pozdrav ředitele. Více informací

Mezinárodní interpretační a skladatelská soutěž: Franz Schubert a hudba moderní doby
Univerzita hudby a múzických umění v Grazu (KUG) pořádá v únoru 2021 11. ročník mezinárodní interpretační a skladatelské soutěže „Franz Schubert a hudba moderní doby“. Poslední termín pro podání přihlášky je 21. října 2020. Bližší informace (v němčině a angličtině) a online přihláška

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16014483243159
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ