Rakouské kulturní fórum v prosinci 2020

Pozdrav ředitele

online

Kulinarik-Weihnachtskekse_Oesterreich-Werbung_Harald-Eisenberger

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

Velmi mě rmoutí, že Vám mohu k nadcházejícím svátkům popřát pouze tímto způsobem. Dramatický a nečekaný vývoj pandemie značně ochromil náš kulturní program v průběhu  roku a bohužel nám nedovolil obnovit dění v kulturním fóru ani před koncem roku. Vám dobře známé pravidelné kulturní akce, které jsou v českém kulturním dění vysoce ceněny, musely být bohužel zrušeny nebo odloženy na příští rok. Navzdory nepříznivým okolnostem se Vám, milí přátelé Rakouského kulturního fóra, neustále snažíme nabídnout co nejpestřejší alternativní program online a jako vždy jste zváni, abyste se inspirovali na našich průběžně aktualizovaných webových stránkách.

Pevně doufám, že Vám v nadcházejícím roce budeme moci znovu nabídnout naše obvyklé kulturní akce, i když vzhledem k pandemii zřejmě v modifikované formě, a že Vás konečně budeme moci znovu osobně přivítat jako přátele a návštěvníky Rakouského kulturního fóra. Než se tak stane, chtěl bych Vám jménem celého týmu Rakouského kulturního fóra popřát k nadcházejícím svátkům jen vše nejlepší a především hodně zdraví.

Andreas Schmidinger
ředitel

novinky

i-Portunus: Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků.
Výzva k podávání žádostí pro hudbu. Uzávěrka přihlášek: 15.4.2021

Skladatelská soutěž Mauricio Kagel Kompositionswettbewerb
Vídeňská hudební univerzita pořádá pátý ročník mezinárodní soutěže pro skladatelky a skladatele do 40 let Mauricio Kagel Kompositionswettbewerb, která je zaměřena na klavírní skladby pro děti a mládež. Uzávěrka přihlášek: 3. září 2021. Podmínky účasti a další podrobnosti v němčině a v angličtině

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16146728164169
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ