Rakouské kulturní fórum v říjnu 2020

Pozdrav ředitele

online & offline

Weinherbst im Kamptal - Bei Hadersdorf am Kamp (c) Oesterreich Werbung_Leo Himsl

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

V důsledku druhé vlny pandemie je Rakouské kulturní fórum bohužel opět nuceno omezit svou nabídku akcí a přizpůsobit ji mimořádným okolnostem. Vzhledem k opatřením, která k zamezení šíření pandemie vyhlásily příslušné české úřady, není bohužel možné, aby se konaly akce v prostorách kulturního fóra. Doufáme však a pevně věříme, že u nás na Jungmannově náměstí budou kulturní akce brzy opět možné. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme průběžně informovat. Pokud jde o další akce avizované na říjen, kulturní fórum rovněž upozorňuje, že vzhledem k epidemiologické situaci mohou být uvedené akce zrušeny, odloženy nebo se mohou změnit podmínky účasti. Sledujte prosím naši pravidelně aktualizovanou webovou stránku.

Andreas Schmidinger
ředitel

novinky

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16061612558434
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ