Salzburger Hofmusik

Barbara Maria Willi uvádí…

31.01.2011 19:30, Brno, Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7

Obrázek k akci Salzburger Hofmusik

V roce 1991 založil salcburský hudebník Wolfgang Brunner soubor Salzburger Hofmusik (Salcburská dvorní hudba),  v 18. století označoval tento název v lidové mluvě arcibiskupskou dvorní kapelu. Soubor hraje především díla od 17. až do raného 19. století a také díla, která dokládají nezastupitelné místo Salcburku v hudebních dějinách rakouské a evropské kulturní tradice. K tomu neodmyslitelně patří odborné zpracování a zejména zpřístupňování nových, dosud nedoceněných nebo neprávem zapomenutých zdrojů. V duchu co možná nejautentičtější interpretace hraje soubor především na historické nástroje nebo na jejich věrné kopie. Mnohonásobně oceněná CD souboru Salzburger Hofmusik obsahují mimo jiné originální nahrávky děl Heinricha Ignaze Franze Bibera, Johanna Michaela Haydna, Ludwiga van Beethovena, Antona Diabelliho a Franze Schuberta.

Přípravě dramaturgie koncertní řady se od začátku věnuje profesorka brněnské JAMU, Barbara Maria Willi, uznávaná muzikoložka a renomovaná interpretka na dobové klávesové nástroje. Barbara Maria Willi patří mezi přední představitele scény klasické hudby v Evropě, je absolventkou renomovaného Mozartea v Salzburgu, nositelkou evropských cen (Brügge 2005, Choc du Monde de la Musique 2008) a je vysoce oceňována na mezinárodním poli. Díky své vynikající mezinárodní prestiži a díky širokému okruhu svých osobních kontaktů na nejlepší evropské hudebníky současnosti může B. M. Willi v Brně uvádět skutečné hvězdy evropské staré hudby.

Salzburger Hofmusik: Cornelia Löscher (housle), Luise Buchberger (v), Wolfgang Brunner (kladívkový klavír)
Program: J. M. Haydn, L. Mozart, J. Wölfl, W. A. Mozart
Pod vedením: Wolfgang Brunner

Salzburger Hofmusik

 

novinky

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860471954524
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ