Ullmannovské slavnosti 2024

Mezinárodní hudební festival

23.04. - 26.04.2024, Český Těšín/Cieszyn

(c) Ullmannovské slavnosti

Mezinárodní hudební festival Ullmannovské slavnosti se letos, v roce 80. výročí úmrtí Viktora Ullmanna (1898–1944) ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau, koná již počtvrté, ve skladatelově rodném městě, tehdy rakousko-uherském posádkovém městě Těšíně, dnes česko-polském dvojměstí Český Těšín a Cieszyn.

Festival vznikl v roce 2018 z iniciativy Městské knihovny v Českém Těšíně za dramaturgické součinnosti pražské agentury NOEMI Arts&Media a organizátorů z polského Těšína a je pořádán jako bienále. Postupně tato hudební akce získala zájem i záštitu nejvyšších míst na místní, okresní či krajské úrovni i polských a rakouských zastupitelských úřadů a stala se hudební akcí s mezinárodní účastí i dosahem.

Letošní program nabídne čtyři komorní koncerty, na nichž se představí umělkyně a umělci z Rakouska, Německa, Česka a Polska. V rámci prvního koncertu bude také představena nová publikace – rozšířené české vydání monografie Neklidný Středoevropan Viktor Ullmann. Příběh pražského německého skladatele z pera německého muzikologa Ingo Schultze v překladu Magdaleny Živné. Koncertní program letos doplní přednáška české muzikoložky Vlasty Reittererové Viktor Ullmann a české vlivy v jeho tvorbě.  Již tradičně budou na program zařazeny také komentované prohlídky města Těšína. Doprovodné akce proběhnou i v nedalekém Frýdku-Místku a v Havířově.

Ani letos se Ullmannovské slavnosti neobejdou bez podpory a zájmu řady institucí a partnerů. Hlavními partnery festivalu jsou letos Fond budoucnost Rakouské republikyČesko-německý fond budoucnosti.

Koncertní program:

23.04.2024      Viktor Ullmann a jeho předchůdci, současníci a následovníci (Německo: Christoph Orendi – klavír, Monika Teepe – soprán)

24.04.2024      Hudba byla nadějí. Aby se nezapomnělo (Rakousko: Merlin Ensemble Wien, Hermann Beil)

25.04.2024      Viktor Ullmann a jeho vídeňské vzory (Česko: smyčcové kvarteto FAMA Q)

26.04.2024      Odkud jen se ta krása vzala (Polsko: Witold Pieńkowski – klavír, Agnieszka Brzezicka – soprán)

Podrobný program: www.viktor-ullmann-festival.cz

novinky

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka vypisuje 30. ročník mezinárodní soutěže v oborech fletna a klarinet. Tříkolová soutěž proběhne ve dnech 16.-22.09.2024. Zúčastnit se mohou kandidáti mladší 36 let. Uzávěrka přihlášek je 31.05.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132420651986
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ