Vyhnaní skladatelé - pronásledovaní, stigmatizovaní a vyloučeni nacistickým režimem

Koncert s přednáškou

25.01.2024 19:00, Praha 1, Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo náměstí 18

(c) BMEIA

přednáška pouze německy

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, který připadá na výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim (27.1.), Rakouské kulturní fórum v Praze pořádá klavírní koncert s písněmi skladatelů, kteří byli pronásledováni totalitními režimy z ideologických, rasistických a antisemitských důvodů. Koncert (soprán Lydia Rathkolb, klavír Maximilian Flieder) uvede přednáškou renomovaný rakouský historik prof. Oliver Rathkolb.

Přednáška na téma Národněsocialistický antisemitismus a šoa: na příkladu skladatelů židovského původu:
Zatímco dnes můžeme uvádět a poslouchat hudební tvorbu z celého světa, zakazují autoritativní a totalitní režimy skladatelky a skladatele či jiné umělkyně a umělce z ideologických, rasistických a antisemitských důvodů, respektive zneužívají jejich hudbu. Ivan Eröd emigroval po potlačení revoluce v Maďarsku v roce 1956 do Rakouska, protože komunistický režim stigmatizoval hudební avantgardu. V roce 1938 musel emigrovat Eric Zeisl, nejdříve do Paříže, poté do New Yorku a nakonec odešel do Hollywoodu a Los Angeles. Hudba Gustava Mahlera byla v období nacismu zakázána a po válce také nebyla příliš uváděna, rovněž Fritz Kreisler musel kvůli svému židovskému původu emigrovat do USA. Leonard Bernstein po druhé světové válce významně dopomohl k „návratu“ Mahlerovy hudby do Evropy. Robert Stolz nechtěl v období národního socialismu vystupovat v Německu a odešel dobrovolně do USA. Mnoho těchto skladatelů tvořilo na téma Dětských písní, které se line jako smířlivá červená nit celým koncertem.

Program koncertu:

Písně od Ivana Eröda, Gustava Mahlera, Erica Zeisla, Leonarda Bernsteina, E.W. Korngolda, Fritze Kreislera, Roberta Stolze

Lydia Rathkolb soprán | Maximilian Flieder klavír


1. Ivan Eröd (1936-2019)

Milchzahnlieder (1973) s texty od Richarda Bletschachera:
Der Bärenführer

Heiratspläne

Das Karussell

Schlafliedchen

Unsere Kunstkästchen

2. Gustav Mahler (1860-1911)

Cyklus písní Des Knaben Wunderhorn (Clemens Brentano/Achim von Arnim)

Rheinlegendchen

Des Anton von Padua Fischpredigt

Wer hat dies Liedlein erdacht?

3. Eric Zeisl (1905-1959)

Children Songs (z Des Knaben Wunderhorn)
Triumphgeschrei

Sonnenlied

Auf dem Grabstein eines Kindes

Kriegslied


4. Klaviersolo: Bela Bartok (1881-1945)

Suite Op.14

1. Allegretto

2. Scherzo

3. Allegro molto

4. Andante


5. Leonard Bernstein (1918-1990)

Five Kid Songs (1943):

I Hate Music

I just found out today

 

6. E.W. Korngold (1897-1957)

Das Ständchen Op. 9/3

Sommer Op. 9/6


7. Fritz Kreisler (1875-1962)

Two Songs:

Cradle Song

Old Refrain

 

8. Robert Stolz (1880-1975)

Du sollst der Kaiser meiner Seele sein z operety Der Favorit

Die ganze Welt ist himmelblau z operety Im weissen Rößl

Vstup volný po předchozí písemné registraci do 22.1.2024 na karolina.bukovska@bmeia.gv.at.

novinky

NASOM 2025 – 2026
Spolkové ministerstvo pro evropské a zahraniční záležitosti vypisuje devátý ročník programu pro začínající umělkyně a umělce v oblasti hudby "The New Austrian Sound of Music" na období 2025-2026. Podmínky a bližší informace naleznete zde. Uzávěrka přihlášek: 24.3.2024.

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17090517465959
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ