Wiener Sängerknaben: Vánoční koncert „Tichá noc”

19.12.2020 17:00, online

https://app.idagio.com/live/event/vienna-boys-choir-silent-night?utm_medium=social&utm_source=artist&utm_campaign=GlobalConcertHall&utm_content=ViennaBoysChoir&utm_term=external

Na konci velmi náročného roku Vás vídeňští Sängerknaben zvou k poslechu svého online vánočního koncertu „Tichá noc”.

Živý  koncert z Augartenpalais bude k dispozici online od soboty 19. prosince 2020 od 17:00 hodin až do konce tohoto  roku. Mezi skladbami k poklidnému rozjímání zazní i ty nejznámější jako Tichá noc, Adeste fideles, O Du fröhliche nebo Es ist ein Ros’ entsprungen.

Další informace a možnost zakoupení vstupenek naleznete zde.

Vídeňští Sängerknaben Vám i přes všechny těžkosti přejí krásný advent!

novinky

i-Portunus: Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků.
Výzva k podávání žádostí pro hudbu. Uzávěrka přihlášek: 15.4.2021

Skladatelská soutěž Mauricio Kagel Kompositionswettbewerb
Vídeňská hudební univerzita pořádá pátý ročník mezinárodní soutěže pro skladatelky a skladatele do 40 let Mauricio Kagel Kompositionswettbewerb, která je zaměřena na klavírní skladby pro děti a mládež. Uzávěrka přihlášek: 3. září 2021. Podmínky účasti a další podrobnosti v němčině a v angličtině

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16146698077391
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ