Odkazy

Vyhledávání v katalozích rakouských knihoven

Na stránkách Österreichischer Bibliothekenverbund und Service GmbH můžete vyhledávat v rakouských katalozích sdružení:

katalogy jednotlivých vídeňských knihoven
http://www.obvsg.at/kataloge/verbundkataloge/

katalogy Rakouské národní knihovny a dalších vídeňských institucí a vysokých škol
http://www.obvsg.at/kataloge/kataloge-wien/

vyhledáváni podle spolkových zemí
http://www.obvsg.at/kataloge/kataloge-bundeslaender/

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160497434425
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ