38. Dlouhá noc krátkých textů

23.04.2024 19:00, Brno, Österreich Institut, Moravské nám. 690/15

(c) Johanna Dalsant

pouze německy

Zveme všechny zájemce k poslechu a přednesu vlastních nebo cizích krátkých literárních textů, básní, skečů či písní v němčině. Téma 38. ročníku Dlouhé noci krátkých textů zní: Schmetterlinge im Bauch / Motýli v břiše.

Již tradiční program propaguje šíření němčiny v Brně – kreativně a v uvolněné atmosféře literárního večera.

Zaslání příspěvků (v délce max. 10 minut) je možné do 20.04.2024 na adresu langenacht.kurzetexte@gmail.com.

K účasti na akci není nutná registrace.

Vstup volný

novinky

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132458339002
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ