Beneš jako Rakušan

knižní prezentace Jiřího Gruši

19.04.2011 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18

© Monika Hlaváčová

dvojjazyčně

Odborný esej Jiřího Gruši o Eduardu Benešovi vznikl na základě německy pronesených přednášek a čtení. Impulsem bylo i autorem iniciované benešovské sympozium na vídeňské univerzitě v roce 1999. Z původního záměru reagovat na známé argumenty slýchané v Německu a v Rakousku však autor došel k názoru, že je třeba promluvit také o českých nacionálních argumentech. Jiří Gruša, básník, prozaik, esejista, odborným vzděláním však historik a filozof, vytvořil zcela osobitý tvar, který bychom mohli nazvat „román faktu“ - umělecky vysokým stylem podává své vidění historických postav Beneše, Hitlera, Gottwalda ad. Jako historik se přitom opírá o důkladnou znalost sekundární literatury a pramenů. A proč Beneš jako Rakušan? Inu, to vysvětlí autor hned na začátku…

Kniha vyjde poprvé v březnu 2011 v nakladatelství Barrister & Principal, Brno. Německy kniha dosud nevyšla.

Nakladatelství: Barrister & Principal Brno 2011
Překladatel: Jiří Gruša, Mojmír Jeřábek

Barrister & Principal

novinky

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15937797893152
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ