DAS BUCH – Jörg Piringer: datenpoesie

Svět knihy (24. – 26. 9. 2021)

25.09.2021 11:00, Praha 7, Výstaviště Holešovice, Literární salon, pravé křídlo, balkon

© Christine Pichler

Simultánně tlumočeno

Současné digitální prostředí lze vnímat jako nový prostor pro vznik literárního vyprávění. Toto prostředí na jedné straně rozšiřuje možnosti distribuce a recepce vyprávění vycházejícího z tištěných textů, na druhé straně je ovšem autoři a autorky chápou jako výzvu k formální i obsahové inovaci. Vnímají digitalitu jako svébytný prostor, v němž je nutné hledat nové experimentální způsoby jak vyprávění, tak i sebeprezentace.

Jörg Piringer je vídeňský literát a umělec, který se věnuje digitální a kódové poezii, vizuální poezii, zvukovým instalacím, elektronické hudbě nebo interaktivním poetickým systémům. Novými prostředky navazuje na tradici rakouské poválečné avantgardy, pracuje s vizuálními a akustickými médii a pořádá živá vystoupení v klubech nebo na festivalech. Tematicky se Piringer věnuje především digitalizaci a jejím dopadům na současné vnímání soukromí, ochraně dat nebo umělé inteligenci.

Zuzana Husárová je slovenská autorka elektronické literatury a experimentální literatury vznikající napříč různými médii. Věnuje se zvukové poezii, interaktivní digitální poezii a transmediální poezii. Spolupracuje s mezinárodními umělci na multimediálních projektech, vystupuje, vystavuje a publikuje v Evropě a v USA.

Zdeněk Pecka působí jako odborný asistent na katedře germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří novější německy psaná literatura, rakouská literatura a literatura a média.

Autorské čtení: Jörg Piringer
Diskuze: Jörg Piringer a Zuzana Husárová
Moderace: Zdeněk Pecka

Vstupné

Svět knihy 2021
Das Buch

novinky

Znovuotevření galerie a knihovny
Od pondělí 10. května 2021 se pro Vás znovu otevřely galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra. Otevírací doba knihovny: Po–Pá: 10:00–13:00 a 14:00–16:00. Otevírací doba galerie: Po-Pá: 10:00-17:00. Jste srdečně zváni.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16328607558204
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ