Found in Translation? Estetické a sociokulturní funkce literárních překladů v Evropě mezi lety 1890 a 1939

30.05.2019 09:00 - 31.05.2019 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Found in Translation? Estetické a sociokulturní funkce literárních překladů v Evropě mezi lety 1890 a 1939

Německy a anglicky

Tématem mezinárodní konference je literární překlad a překladatelé mezi lety 1890 až 1939. Literární vědci, translatologové a historikové přiblíží nejen teoretická východiska, sociální, kulturní i estetickou motivaci překladatelských aktivit v této době, ale i překladatelskou činnost řady autorů např. Karla Krause, Stefana Zweiga či R. M. Rilka.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Vstup volný


novinky

Vypsání stipendia „Welser StadtschreiberIn 2019“
Město Wels vypisuje na období 1.9.–30.11.2019 jedno stipendium pro „welského městského spisovatele“. Stipendium je určené literátům bez rozdílu věku, kteří chtějí upevnit svoji uměleckou autonomii a jsou odhodláni se angažovat na kulturní scéně města Wels. Uzávěrka přihlášek: 28. června 2019. Další informace

Nabízíme placené praktikum od září 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T185
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ