Friederike Mayröcker: … A zatřásla jsem miláčkem

Prezentace knihy

14.11.2023 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Friederike Mayröcker: … A zatřásla jsem miláčkem

česky

Mozaika fragmentárních vzpomínek rakouské spisovatelky Friederike Mayröcker především na Ernsta Jandla, experimentálního básníka a dlouhodobého autorčina literárního a životního souputníka, ale i její matku, milence, příbuzné a přátele, představuje náročný asociativní text, který do češtiny přeložila Zuzana Augustová za jazykové spolupráce Dory Kaprálové.

„Kniha působí jako cosi měkkého a důvěrného, jako spolubytí a rozhovor s milým člověkem. V navracejících se rozhovorech se zemřelými — nebo i živými, již jí byli kdysi blízcí — autorka dál každodenně žije. Tímto textem spolu s ní vstupujeme do reality jejího života, kde vše existuje těsně pospolu: minulost se prolíná s přítomností, telefony, dopisy, návštěvy, záblesky vzpomínek, rekapitulace…“ čteme v doslovu této výjimečné knihy. Jak na společné tvůrčí úsilí vzpomínají překladatelka a redaktorka knihy?

Tvorbu přední rakouské autorky Friederike Mayröcker (1924–2021) v kontextu poválečné rakouské experimentální literatury představí teatroložka a překladatelka Zuzana Augustová v rozhovoru se spisovatelkou Dorou Kaprálovou. Během komponovaného literárního večera zazní vybrané úryvky ze společné rozhlasové hry E. Jandla a F. Mayröcker Pětkrát člověk muž a ukázky z knihy … a zatřásla jsem miláčkem v podání herečky Hany Müllerové.

Recenze knihy v časopise iLiteratura.cz.

Prezentace knihy se koná ve spolupráci s nakladatelstvím Dybbuk.

Vstup volný po předchozí písemné registraci do 13. 11. 2023: Marketa.BRAIK@bmeia.gv.at

novinky

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17134854562617
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ