György Kurtág: Kafka-Fragmente op. 24

Koncert ke 100. výročí úmrtí Franze Kafky

06.06.2024 20:00, Praha 1, Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18

(C) Kafka 2024

pouze německy

U příležitosti 100. výročí úmrtí Franze Kafky pořádá Rakouské kulturní fórum v Praze tematický koncert. Sopranistka Kaoko Amano a houslistka Marianna Oczkowska představí cyklus písní Kafka-Fragmente op. 24 maďarského skladatele György Kurtága. Dílo, které vzniklo v letech 1985 až 1987, se opírá o deníky a dopisy slavného pražského spisovatele. Cyklus se skládá ze čtyř částí, které jsou dále rozděleny do 39 krátkých vět. Kafkovy fragmenty jsou dnes považovány za jedno z nejvýznamnějších děl soudobé komorní hudby.

Koncert se koná jako doprovodný program konference výzkumného pracoviště Johanna Gottfrieda Herdera Franz Kafka intermediální. Přivlastňování a působení mezi obrazem, zvukem a slovem.

Úvodní slovo ke koncertu pronese germanistka prof. Alice Stašková, Friedrich-Schiller-Universität Jena, spoluvydavatelka sborníku Franz Kafka und die Musik (2018).

novinky

Stipendium „Welser StadtschreiberIn 2024“
Město Wels vypisuje na období 1.9.–30.11.2024 stipendium pro „welského městského spisovatele“. Stipendium je určené literátům, kteří chtějí upevnit svoji uměleckou autonomii a jsou odhodláni se angažovat na kulturní scéně města Wels. Uzávěrka přihlášek: 10. června 2024. Další informace

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160530200980
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ