Jana Kusová: Novohradsko. Historie a současnost na česko-rakouské hranici

06.10.2022 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

©  Jana Kusova

Pouze německy

Novohradsko je oblast s bohatou historií na česko-rakouské hranici. Slovo „hranice" lze ve vztahu k tomuto regionu interpretovat různě: jako vnitřní hranici v rámci Rakouska-Uherska, vnější hranici po vzniku Československa, západní hranici komunistického východního bloku v době železné opony či jako jazykovou hranici aj.

A právě poloha na této hranici, kterou lze vykládat různými způsoby, utvářela každodenní život obyvatel Novohradska. Po krátké historické odbočce se přednáška zaměří na klíčové události v dějinách 20. století, soužití česky a německy mluvícího obyvatelstva, život v blízkosti železné opony a také na současné snahy o reflexi a oživení původní rozmanitosti tohoto regionu. Všechna tato témata se prolínají například v historii takzvaných „zmizelých" vesnic a jejich obyvatel, když jde o záchranu historických památek nebo o zachování historické paměti. Historickým i současným Novohradskem Vás provede nejen slovem, ale i obrazem Jana Kusová.

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. vystudovala učitelství německého jazyka a dějepisu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde také aktuálně působí. Vyučuje germanistickou lingvistiku (morfosyntax současné němčiny, historický vývoj němčiny, korpusovou a srovnávací lingvistiku), dále pak reálie a dějiny německy mluvících zemí a kulturně orientované semináře. Díky své projektové činnosti a spolupráci s Univerzitou Vídeň se zaměřuje také na výuku češtiny pro cizince a je spoluorganizátorkou projektu „Sommerkolleg České Budějovice“, který je podporován programem „AKTION Česká republika – Rakousko“ a nabízí výuku češtiny a němčiny pro studující českých a rakouských vysokých škol a odborný program k historii a kulturním dějinám obou zemí.

Vstup volný po předchozí písemné registraci do 4. 10. 2022 na: vaclava.beyerova@bmeia.gv.at

Facebooková akce

novinky

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17134857623496
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ