Jana Kusová: Novohradsko. Historie a současnost na česko-rakouské hranici

06.10.2022 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

©  Jana Kusova

Pouze německy

Novohradsko je oblast s bohatou historií na česko-rakouské hranici. Slovo „hranice" lze ve vztahu k tomuto regionu interpretovat různě: jako vnitřní hranici v rámci Rakouska-Uherska, vnější hranici po vzniku Československa, západní hranici komunistického východního bloku v době železné opony či jako jazykovou hranici aj.

A právě poloha na této hranici, kterou lze vykládat různými způsoby, utvářela každodenní život obyvatel Novohradska. Po krátké historické odbočce se přednáška zaměří na klíčové události v dějinách 20. století, soužití česky a německy mluvícího obyvatelstva, život v blízkosti železné opony a také na současné snahy o reflexi a oživení původní rozmanitosti tohoto regionu. Všechna tato témata se prolínají například v historii takzvaných „zmizelých" vesnic a jejich obyvatel, když jde o záchranu historických památek nebo o zachování historické paměti. Historickým i současným Novohradskem Vás provede nejen slovem, ale i obrazem Jana Kusová.

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. vystudovala učitelství německého jazyka a dějepisu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde také aktuálně působí. Vyučuje germanistickou lingvistiku (morfosyntax současné němčiny, historický vývoj němčiny, korpusovou a srovnávací lingvistiku), dále pak reálie a dějiny německy mluvících zemí a kulturně orientované semináře. Díky své projektové činnosti a spolupráci s Univerzitou Vídeň se zaměřuje také na výuku češtiny pro cizince a je spoluorganizátorkou projektu „Sommerkolleg České Budějovice“, který je podporován programem „AKTION Česká republika – Rakousko“ a nabízí výuku češtiny a němčiny pro studující českých a rakouských vysokých škol a odborný program k historii a kulturním dějinám obou zemí.

Vstup volný po předchozí písemné registraci do 4. 10. 2022 na: vaclava.beyerova@bmeia.gv.at

Facebooková akce

novinky

Letní kurz diplomatické akademie ve Vídni
Diplomatická akademie ve Vídni nabízí od 7. 8. do 25. 8. 2023 kurzy němčiny pro různé jazykové úrovně a kurzy k rakouským reáliím. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2023. Bližší informace v angličtině

Literární stipendium Grazer Stadtschreiber 2023/24
Se stipendiem města Graz může spisovatel po celý rok pracovat bez finančního tlaku a užívat si atmosféru i kulturní dění města. Uzávěrka přihlášek: 31.3.2023. Přihlášky pouze e-mailem: kulturamt@stadt.graz.at

Literární soutěž
v rámci Evropského hlavního města kultury Bad Ischl Salzkammergut 2024. Termín přihlášek: 31.10.2023 pouze na: literaturpreis.skg@gmail.com Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16800524764327
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ