Kafka 2024

Celoroční festival

na více místech

(C) Kafka 2024

německy, česky

3. června 2024 uplyne sto let od smrti spisovatele a pražského rodáka Franze Kafky. Na mnoha místech a v řadě akcí, knih, blozích, podcastech a dokonce i videohrách se na něj a jeho odkaz bude vzpomínat. Opět se budeme moci přesvědčit o tom, jak aktuální a inspirativní jsou jeho texty a úvahy o životě a umění.

Projekt Kafka 2024 proto záměrně propojuje aktéry, kteří se budou ve svém programu věnovat tomuto německy mluvícímu autorovi narozenému v české metropoli Praze, a to především v České republice, Německu a Rakousku. Přináší dvojjazyčné informace o akcích v jednotlivých městech, o soutěžích a výzvách, základní informace o Franzi Kafkovi, blogy a mnoho dalšího. Platforma, která bude spuštěna na podzim 2023, bude také centrálním místem pro informace o Franzi Kafkovi a kontextu jeho života a díla.

Projekt inicioval a koordinuje Spolek Adalberta Stiftera (Mnichov) a vzniká ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze / Praha - město literatury UNESCO.

Web Kafka 2024

novinky

Stipendium „Welser StadtschreiberIn 2024“
Město Wels vypisuje na období 1.9.–30.11.2024 stipendium pro „welského městského spisovatele“. Stipendium je určené literátům, kteří chtějí upevnit svoji uměleckou autonomii a jsou odhodláni se angažovat na kulturní scéně města Wels. Uzávěrka přihlášek: 10. června 2024. Další informace

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160503619419
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ