Karin Wozonig: Betty Paoli a její česká spojení

04.12.2018 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Karin Wozonig: Betty Paoli a její česká spojení

Pouze německy

Karin Wozonig představí ve své přednášce rakouskou spisovatelku, novinářku a společnici kněžny Marie Anny Schwarzenbergové Betty Paoli (1814–1894) a formou životopisné skici a ukázek z textů oživí její české a moravské konexe. K autorům, s nimiž byla Betty Paoli ve styku, případně je ovlivnila a podporovala, patří němečtí spisovatelé z Čech Moritz Hartmann, Alfred Meißner, Adalbert Stifter a Marie von Ebner-Eschenbach.

Karin S. Wozonig studovala komparatistiku, anglistiku a germanistiku ve Vídni a v Los Angeles, v současné době působí jako lektorka na katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se rakouskou literaturou 19. století.

Přednáška se koná ve spolupráci s Centrem Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

Centrum Kurta Krolopa

Vstup volný

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16066237104255
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ