Kathrin Röggla

Autorské čtení

25.11.2023 17:00, Praha 1, ÚČL AV ČR, Na Florenci 1420/3

© Jessica Schaefer

německy

Autorské čtení a moderovaný rozhovor s rakouskou spisovatelkou Kathrin Röggla završí několikadenní mezinárodní konferenci nazvanou (Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000, kterou pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Téměř tři desítky konferenčních příspěvků se věnují tématu hranice a jejího překračování a kladou si za cíl podrobit tento literární motiv i narativní, estetické a inscenační strategie kritické reflexi na příkladu prozaických a dramatických děl po roce 2000. Bližší pozornost bude věnována také ambivalentnímu procesu překračování hranic a vymezování (jak uvnitř, tak vně Evropy) coby literárnímu tématu.

Kathrin Röggla bude číst ze svých divadelních her fake reports (2002, premiéra Wiener Volkstheater, č. úryvek v čas. Tvar 16/2019 v překladu Z. Augustové a V. Švecové) a das wasser (2022, premiéra Staatsschauspiel Dresden). Dále představí svůj aktuální román Laufendes Verfahren (2023) pojednávající o procesu s neonacistickou teroristickou organizací v Německu v letech 2013–2018 a o tom, jak společnost ignorovala nárůst neonacismu.

Moderace: Zuzana Augustová


Více o konferenci (Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000

Více o autorce v časopise iLiteratura

novinky

Stipendium „Welser StadtschreiberIn 2024“
Město Wels vypisuje na období 1.9.–30.11.2024 stipendium pro „welského městského spisovatele“. Stipendium je určené literátům, kteří chtějí upevnit svoji uměleckou autonomii a jsou odhodláni se angažovat na kulturní scéně města Wels. Uzávěrka přihlášek: 10. června 2024. Další informace

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160538623304
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ