Kathrin Röggla

Autorské čtení

25.11.2023 17:00, Praha 1, ÚČL AV ČR, Na Florenci 1420/3

© Jessica Schaefer

německy

Autorské čtení a moderovaný rozhovor s rakouskou spisovatelkou Kathrin Röggla završí několikadenní mezinárodní konferenci nazvanou (Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000, kterou pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Téměř tři desítky konferenčních příspěvků se věnují tématu hranice a jejího překračování a kladou si za cíl podrobit tento literární motiv i narativní, estetické a inscenační strategie kritické reflexi na příkladu prozaických a dramatických děl po roce 2000. Bližší pozornost bude věnována také ambivalentnímu procesu překračování hranic a vymezování (jak uvnitř, tak vně Evropy) coby literárnímu tématu.

Kathrin Röggla bude číst ze svých divadelních her fake reports (2002, premiéra Wiener Volkstheater, č. úryvek v čas. Tvar 16/2019 v překladu Z. Augustové a V. Švecové) a das wasser (2022, premiéra Staatsschauspiel Dresden). Dále představí svůj aktuální román Laufendes Verfahren (2023) pojednávající o procesu s neonacistickou teroristickou organizací v Německu v letech 2013–2018 a o tom, jak společnost ignorovala nárůst neonacismu.

Moderace: Zuzana Augustová


Více o konferenci (Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000

Více o autorce v časopise iLiteratura

novinky

Uzavření knihovny
Milí přátelé Rakouského kulturního fóra! Z technických důvodů je knihovna RKF dnes 30.11.2023 a zítra 1.12.2023 zavřená. Od 4.12.2023 můžete navštívit knihovnu opět v běžné otevírací době. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Uzavření galerie a knihovny v době Vánočních svátků
V době vánočních svátků a Nového roku jsou galerie a knihovna RKF od pondělí 25.12.2023 do pondělí 1.1.2024 zavřené. Od úterý 2.1.2024 můžete opět navštívit galerii a knihovnu v běžné otevírací době. Přejeme Vám krásné svátky a těšíme se na Vaši návštěvu v novém roce!

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T17013457164378
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ