Marlen Haushofer: Zeď

Online série brněnského HaDivadla

02.04. - 06.06.2021, online - zed.hadivadlo.cz

(c) www.hadivadlo.cz

Pouze česky

Od zdi narativu Marlen Haushoferové ke zdi současného světa!

Kultovní rakouský román Marlen Haushoferové Zeď z roku 1963, který si na český překlad počkal až do roku 2019, pojednává o hrdince, matce odrostlých dětí a městské ženě, která se vydá na víkendový pobyt na loveckou chatu své sestřenice a jejího manžela Huga do podhůří Alp. První ráno hrdinka, jejíž jméno neznáme, zjistí, že ji od okolního světa uprostřed lesů spolu s loveckým psem Rysem, krávou a kočkou oddělila neviditelná překážka, kterou si hrdinka pro sebe pojmenuje jako zeď. Román se nepokouší rozvíjet odpovědi na to, proč se zeď zjevila, nebo jak se z prostoru, který ohraničuje, vysvobodit – je spíš záznamem hrdinčiny adaptace na tuto radikální životní změnu – a také úvahou o vztahu moderního člověka k mimolidskému prostředí. Román lze chápat i jako hledání nových perspektiv v nahlížení svého já a inventarizaci svých skutečných potřeb – ne náhodou se o hrdince z románu Haushoferové mluví jako o „alpské Robinsonce“.

Původně začalo HaDivadlo tuto inscenaci zkoušet koncem ledna 2021 s nadějí, že ji v březnu odpremiéruje v živé scénické situaci. V průběhu práce se ovšem zjevila zeď zpřísněných opatření redukujících naše životy o mnohé možnosti, na které jsme byli – podobně jako románová hrdinka –zvyklí v i tak už dost omezeném světě pandemie. Divadlo se proto rozhodlo na tuto situaci zareagovat tím, že nedozkoušenou inscenaci prozatím vloží jí do digitálního prostoru internetu, ve kterém jsme se nově všichni octli jako pod poklopem zdi. Pracuje tak s tím, co má bezprostředně k dispozici.

Román se strukturou deníkových zápisů v tomto unikátním projektu se transformuje do dočasné webové stránky, kde skrze multimediální příspěvky zveřejňované po dobu dvou měsíců lze projít téměř celou stezkou Zdi Marlen Haushoferové. Tato jiná časová dimenze zakoušení díla, než na jakou jsme v divadle běžně zvyklí, je výjimečnou příležitostí propojit svět narativu s momentálně prožívanou realitou. Hranice mezi naší skutečností a románem se tak stírají a vyvstává před námi unikátní možnost vložit si tuto „alpskou Robinsonku“ do života podobně, jako když člověk měsíc nebo dva čte román a vedle toho žije svůj život.

Tento experiment si neklade za cíl zprostředkovat román jako celek, nechce nabídnout ani jedinou „pravou“ interpretaci románu, HaDivadlo ho chápe spíš jako kolektivní evokaci fragmentů Zdi uvnitř naší omezené reality, kdy se kromě tvůrčího kolektivu stávají spolutvůrci díla i návštěvníci se svou každodenností.

2. dubna – 6. června 2021
online série: zed.hadivadlo.cz

Celá online série je přístupná zdarma.
Dobrovolná podpora HaDivadla je však vřele vítána, nyní především formou nákupu poukazu: hadivadlo.cz/podpora

Autorka: Marlen Haushoferová
Koncept: Kamila Polívková, Ivan Buraj, Antonín Šilar, Aid Kid
Sound design: Aid Kid
Kamera: David Matuška a kol.
Postprodukce videa: Dominik Žižka
Grafický design: Nela Klímová
Asistenti režie: Jan Doležel a Jana Uhýrková
Citovaný překlad: Kateřina Lepic

Obsazení
Tereza Hofová (jako host)
Marie Ludvíková
Táňa Malíková
Magdalena Straková
Jiří Svoboda
Kamila Valůšková
Jiří Miroslav Valůšek

zed.hadivadlo.cz
O inscenaci Zeď
HaDivadlo

novinky

Znovuotevření galerie a knihovny
Od pondělí 10. května 2021 se pro Vás znovu otevřely galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra. Otevírací doba knihovny: Po–Pá: 10:00–13:00 a 14:00–16:00. Otevírací doba galerie: Po-Pá: 10:00-17:00. Jste srdečně zváni.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16328577265766
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ