Michael Stavarič – nadaný autor mezi dvěma jazyky

Přednáška

25.05.2023 19:00, Praha 1, Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo náměstí 18

© Minitta Kandlbauer / © Renata Cornejo

Pouze německy

Michael Stavarič, nar. 1972 v Brně, bezpochyby patří k nejzajímavějším autorům současné rakouské literatury. Jeho dílo, které kromě básní, četných románů, povídek a esejů zahrnuje také literaturu pro děti, je charakteristické kreativním přístupem k jazyku a propojením surreálna s absurditou a grotesky s ironií. Mezi autorovy nejnovější práce patří úspěšná dvojdílná populárně naučná série pro děti Faszination Krake (2021) a Fazsination Qualle (2023) přibližující život medúz a chobotnic, sbírka básní nazvaná Die Suche nach dem Ende der Dunkelheit (2023) a román Das Phantom (2023) odkazující k dílu Thomase Bernharda. Kromě ceny Chamisso, která je udělována vynikajícím německy píšícím autorům, jejichž dílo je poznamenáno pohybem mezi kulturami, obdržel Stavarič také Rakouskou cenu za literaturu pro děti a mládež, a to hned čtyřikrát, naposledy v roce 2022. Přednáška nabízí vhled do jeho literární tvorby a zabývá se otázkou, jak Stavarič svou zkušenost se dvěma jazyky a dvěma kulturami produktivně uplatňuje ve svém literárním díle.

Přednášku pronese prof. Renata Cornejo, literární vědkyně působící na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vstup volný po předchozí písemné registraci do 24.5. na marketa.braik@bmeia.gv.at.

novinky

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17134814553691
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ