„Neslýchané zevšednělo“

Performance s hudebním doprovodem

18.04.2024 19:00, Praha 1, Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18

(c) Marlene Rahmann_Christoph Glantschnig

pouze německy

V rámci doprovodného programu k putovní výstavě Schreiben gegen den Krieg. Ingeborg Bachmann 1926-1973 zve Rakouské kulturní fórum do Prahy performerku Maren Rahmann a cellistku Friedl Rainer.

Ingeborg Bachmann prožila konec druhé světové války jako mladá žena. Tuto formativní dobu popsala například v Deníku z války. Ve své pozdější tvorbě opakovaně analyzovala politické poměry a zaujímala k nim kritický postoj. S nadějí na nenásilné soužití a s pomocí básnických prostředků převáděla své optimistické vize do jazykových obrazů.

Obě umělkyně se intenzivně zabývaly dílem Ingeborg Bachmann. Ve svém uměleckém vystoupení prezentují její vybrané texty, které se opírají o témata výstavy. Věta Ingeborg Bachmann „Neslýchané zevšednělo“ (v originále „Das Unerhörte ist alltäglich geworden“, „Alle Tage“, Die gestundete Zeit, 1953), která je velmi výstižná i pro současnost, propůjčuje název celému programu. V poutavé performance, do níž bude zapojen celý prostor včetně publika, se umělkyně zaměřují na působení textu, hudebního nástroje, recitace, obsahu a emocí a do jisté míry autorce propůjčují svůj hlas.

Vstup zdarma po předchozí písemné registraci do 15.04.2024 na prag-kf@bmeia.gv.at.

Vystupují:

Maren Rahmann – perfomance/recitace

Friedl Rainer – violoncello

novinky

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132423313699
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ