Omar Khir Alanam: Danke!

Autorské čtení

24.03.2022 14:00, Liberec, Rakouská knihovna

© Omar Khir Alanam

pouze německy

Láska, exil, revoluce, útěk, vyloučení, domov, naděje a identita. Omar Khir Alanam se ve své poezii a próze zabývá rozervaností těchto témat a tím, jak tyto pojmy definujeme. Ve svých dílech se věnuje osvětové práci, moudře a vtipně hovoří o předsudcích, vlastních zkušenostech i o svých postřezích a pohledech na rakouskou a arabskou duši.

Omar Khir Alanam (1991) je syrsko-rakouský spisovatel a sociální pracovník, který píše jak poezii (např. Das Lied der Freiheit, 2018), tak prózu (Sisi, Sex und Semmelknödel. Ein Araber ergründet die österreichische Seele , 2020). Jeho poslední dílo Feig, faul und frauenfeindlich vyšlo v roce 2021.

Vstup zdarma

Nezapomeňte si prosím s sebou vzít ochrannou respirační roušku!

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16704418459005
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ