PRAGESTT 2020

Německý jazyk a německojazyčná literatura v českých zemích.

26.03.2020 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) RKF

Pouze německy

Z důvodu plošného zákazu pořádání společenských akcí nad 100 osob je tato akce zrušená. Děkujeme za pochopení.

Panelová diskuse za účasti českých germanistů a historiků nabídne zamyšlení nad postavením německého jazyka a německojazyčné literatury v českých zemích ze synchronního i diachronního pohledu.

Diskuse je součástí konference PRAGESTT, která je otevřenou platformou pro vědecké setkávání mladých germanistů, kteří zde mají možnost představit výsledky svých bakalářských, magisterských a disertačních prací a dalších vědeckých projektů.

Více informací k programu konference: pragestt.ff.cuni.cz.

novinky

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16112202762377
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ