Prague meets Vienna

Festival meziměstské spolupráce

08.06. - 10.06.2023, Praha 1, Mariánské náměstí

© Prague meets Vienna

Festival Prague meets Vienna je kulturní akcí, která se zaměřuje na posilování vztahů a spolupráce mezi Prahou a Vídní a který navazuje na festival Vienna meets Prague. Během pražského festivalu se uskuteční několik kulturních akcí, včetně koncertů, promítání filmů, autorských čtení a odborných přednášek, které se zaměří na témata jako urbanismus, migrace a integrace. Cílem festivalu je přinést do obou měst nové kulturní a společenské impulsy a podpořit dialog mezi různými kulturami a komunitami.

Slavnostního zahájení se zúčastní primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, velvyslankyně Rakouska v České republice Bettina Kirnbauer a člen vídeňského zastupitelstva Peko Baxant.

Rakouské kulturní fórum je partnerem tohoto festivalu a podporuje promítání Přehlídky rakouských krátkých filmů a dokumentu "Farmář a hipster".

novinky

Stipendium „Welser StadtschreiberIn 2024“
Město Wels vypisuje na období 1.9.–30.11.2024 stipendium pro „welského městského spisovatele“. Stipendium je určené literátům, kteří chtějí upevnit svoji uměleckou autonomii a jsou odhodláni se angažovat na kulturní scéně města Wels. Uzávěrka přihlášek: 10. června 2024. Další informace

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160484437732
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ