RADIO LOTAR

Dokumentární čtení & fragmentární rozhlasová hra

11.11.2021 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18+Livestream

© Privat

pouze německy

Dokumentární čtení & fragmentární rozhlasová hra o česko-švýcarském dramatikovi a spisovateli Peteru Lotarovi (1910–1986).

Online vysílání.

Kdo je Peter Lotar, který se pohybuje na pomezí několika státních, národnostních i ideových hranic, a co nám svým dílem vlastně chce sdělit? Je to zapálený politický dramatik nebo spisovatel-aktivista? Je to Čech? A přitom i Švýcar?

Radio Lotar dává prostřednictvím fragmentů z Lotarových dopisů, autobiografických románů a také divadelních a rozhlasových her podmanivě nahlédnout do jeho pohnutého života i rozmanité spisovatelké činnosti, která stále překvapovala něčím novým.

Peter Lotar se znovu a znovu pokoušel najít odpovědi na bolestné zkušenosti válečných let, nelidskost a celospolečenskou otupělost i tragédie, jež zažil ve své rodině. Vlastní zážitky poutavě popisuje ve svých autobiografických románech „…domov můj“ a „Země, kterou ukáži tobě“.

Peter Lotar (1910 Praha – 1986 Ennetbaden, Švýcarsko)
V květnu 1939 uprchl politicky angažovaný herec Peter Lotar, pocházející z pražské rakousko-židovské podnikatelské rodiny, z protektorárního Československa do Švýcarska. Za války se navzdory mnoha překážkám nadále intenzivně věnoval divadlu. Počátkem 50. let se rozhodl pro dráhu spisovatele na volné noze a definitivně se usadil ve Švýcarsku. Ve svých textech se opakovaně navracel ke své opuštěné vlasti. Řada jeho děl si vysloužila umělecké uznání. Dopomohl k jevištní realizaci prvních her mladého Friedricha Dürrenmatta a Maxe Frische.

Literární historička Michaela Kuklová se dlouhodobě zabývá dílem Petera Lotara, k tématu publikovala německy psanou knihu Peter Lotar (1910–1986). Kulturelle Praxis und autobiographisches Schreiben. Texty pro dnešní večer sestavila ve spolupráci se švýcarským hercem žijícím v Čechách Philippem Schenkerem.

Akce se bude konat i online.

Texty: z pozůstalosti Petera Lotara (Švýcarský literární archiv v Bernu)

Koncept a dramaturgie: Michaela Kuklová, Philipp Schenker

Videa, foto a online přenos: Martin Krúpa

Hrají: Philipp Schenker a PL, host ve studiu

Vzhledem k omezené kapacitě počtu návštěvníků bude vstup možný pouze po předchozí písemné registraci do 10. 11. 2021 na: marina.schwarz@bmeia.gv.at

Vstup pouze s dokladem o očkování, prodělání covidu nebo s testem.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16704427161763
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ