Radka Denemarková - čestná spisovatelka města Graz

Diskuse

11.11.2019 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) Foto Fischer

simultánně tlumočeno

Na pozvání rakouského města Graz mají vybraní spisovatelé z celého světa možnost trávit jeden rok v tomto městě a věnovat se své tvorbě. V roce 1988 se úplně první čestnou spisovatelkou tohoto města stala německy píšící autorka z Prahy Libuše Moníková, přesně 30 let poté dostala stejnou možnost i česká spisovatelka Radka Denemarková, která zde mimo jiné dopsala i svoji nejnovější knihu Hodiny z olova (Host, 2019).

Jak funguje celý projekt a jaká je jeho historie? Podle jakých kritérií jsou vybíráni autoři? Jaké nové literární možnosti se autorovi díky projektu otevírají? Tyto a mnohé další otázky zodpoví (i prostřednictvím literárních textů vzniklých během pobytu v Grazu) spisovatelka Radka Denemarková, ředitel kulturního oddělení Magistrátu města Graz Michael A. GrossmannLuise Grinschgl z Kulturvermittlung Steiermark.

Moderuje: Jitka Nešporová

novinky

Letní kurz německého jazyka a rakouských studií Diplomatické akademie ve Vídni
Čtyřtýdenní letní kurz pro dospělé z celého světa. (minimální věk 18 let) Termín přihlášek: 15. květen 2022. Další informace

Stipendium pro doktorandy - IFK_Junior Fellowships pro rok 2022/23
Od 29.11.2021 se mohou mladí doktorandi z humanitních a sociálních věd a kulturních studií ucházet o stipendium IFK_Junior Fellowship. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16424909348388
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ