RakLit: Vážně? Nevážně! - Interkulturní literatura

Podcast

22.06.2021 17:00, online

© RKF

Pouze česky

Interkulturní literatura je v posledních desetiletích jedním z nejvýraznějších fenoménů současné německojazyčné literatury. Na rozdíl od německé literární scény, kde se literatura autorů s jiným kulturním a jazykovým zázemím diskutuje již od 80. let minulého století, v rakouském kontextu se dostává tato tendence do popředí markantněji až v poslední době a je reprezentována plejádou nanejvýš originálních a zajímavých autorů a autorek, mezi které patří také Michael Stavarič (*1972), Anna Kim (*1977) a Milena Michiko Flašar (*1980). Spojuje je jejich vztah k českému kulturnímu prostředí?

Více se o autorech i o tom, co to vlastně interkulturní literatura je, dozvíme v diskuzi s germanistkami doc. Danou Pfeiferovou a doc. Renatou Cornejo.

Pořad připravila: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová Ph.D.

Moderuje: Mgr. Václava Beyerová (E-mail pro dotazy k pořadu: vaclava.beyerova@rkfpraha.cz)

Link k připojení
Facebook

 

novinky

Cena Susanny Roth 2024
Česká centra a České literární centrum vyhlašují jubilejní 10. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth je určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka. Soutěžní text je úryvek z knihy Marka Torčíka "Rozložíš paměť". Příspěvky jsou přijímány do 31. března 2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17090551445357
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ