RakLit: Vážně? Nevážně! – Robert Musil

Podcast/Video

30.11.2021 19:00, online

© Getty Images

pouze česky

Robert Musil (1880-1942) byl rakouský spisovatel, dramatik a esejista. Pro české publikum je známý především kvůli svému nedokončenému románu Der Mann ohne Eigenschaften (Muž bez vlastností). Musil je považován za jednoho z předních představitelů modernismu, nepřipojil se však umělecky k žádnému z velkých estetických hnutí meziválečné Evropy. Ve svém díle často využíval vlastních zážitků a vzpomínek na události i osobnosti, se kterými se setkal. Se svou pamětí si však pohrával dle specifické literární potřeby: v jeho tvorbě lze najít i taková témata jako např. homosexualita (Zmatky chovance Törlesse), která nevycházejí z jeho osobní zkušenosti.

O Robertu Musilovi bude diskutovat doc. Dana Pfeiferová s germanistou PhDr. Zdeňkem Marečkem, Ph.D.

Link k připojení:
Facebook
Youtube

Rádi čtete? Zajímá Vás literatura? A co třeba rakouská? Rakouské kulturní fórum přichází se svým prvním podcastem RakLit: Vážně? Nevážně!, kde se společně budeme bavit o rakouských autorech se zajímavými osobnostmi (nejen) české germanistiky.

Pořad připravila: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová Ph.D.
Moderuje: Mgr. Václava Beyerová (E-Mail pro dotazy k pořadu: vaclava.beyerova@rkfpraha.cz)

Přehled všech epizod


novinky

Stipendium pro doktorandy - IFK_Junior Fellowships pro rok 2022/23
Od 29.11.2021 se mohou mladí doktorandi z humanitních a sociálních věd a kulturních studií ucházet o stipendium IFK_Junior Fellowship. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022. Více informací

Znovuotevření galerie a knihovny
Od pondělí 10. května 2021 se pro Vás znovu otevřely galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra. Otevírací doba knihovny: Po–Pá: 10:00–13:00 a 14:00–16:00. Otevírací doba galerie: Po-Pá: 10:00-17:00. Jste srdečně zváni.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16384955452801
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ