RakLit: Vážně? Nevážně! – Thomas Bernhard

Podcast/Video

20.07.2021 17:00, online

© Norwich on WordPress.com

pouze česky

Thomas Bernhard (1931-1989) byl rakouský spisovatel a dramatik, držitel řady ocenění. Je všeobecně považován za jednoho z nejvýznamnějších poválečných německy píšících autorů. Svými díly často vzbuzoval kontroverze. Jeho dílo je podbarveno pocity pramenícími z jeho opuštěnosti a nevyléčitelné choroby, jeho viděním smrti jako základní součásti života. Své pohledy na stav světa vyjadřuje obvykle formou osamělého monologu ke spíše mlčenlivému posluchači…

O Thomasu Bernhardovi bude diskutovat doc. Dana Pfeiferová s přední českou spisovatelkou Dr. Radkou Denemarkovou.

Link k připojení:
Youtube
Facebook

Rádi čtete? Zajímá Vás literatura? A co třeba rakouská? Rakouské kulturní fórum přichází se svým prvním podcastem RakLit: Vážně? Nevážně!, kde se společně budeme bavit o rakouských autorech se zajímavými osobnostmi (nejen) české germanistiky.

Pořad připravila: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová Ph.D.
Moderuje: Mgr. Václava Beyerová (E-Mail pro dotazy k pořadu: vaclava.beyerova@rkfpraha.cz)

Přehled všech epizod

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16644385066334
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ