Rakouské kulturní fórum v prosinci 2020

Pozdrav ředitele

online

Kulinarik-Weihnachtskekse_Oesterreich-Werbung_Harald-Eisenberger

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

Velmi mě rmoutí, že Vám mohu k nadcházejícím svátkům popřát pouze tímto způsobem. Dramatický a nečekaný vývoj pandemie značně ochromil náš kulturní program v průběhu  roku a bohužel nám nedovolil obnovit dění v kulturním fóru ani před koncem roku. Vám dobře známé pravidelné kulturní akce, které jsou v českém kulturním dění vysoce ceněny, musely být bohužel zrušeny nebo odloženy na příští rok. Navzdory nepříznivým okolnostem se Vám, milí přátelé Rakouského kulturního fóra, neustále snažíme nabídnout co nejpestřejší alternativní program online a jako vždy jste zváni, abyste se inspirovali na našich průběžně aktualizovaných webových stránkách.

Pevně doufám, že Vám v nadcházejícím roce budeme moci znovu nabídnout naše obvyklé kulturní akce, i když vzhledem k pandemii zřejmě v modifikované formě, a že Vás konečně budeme moci znovu osobně přivítat jako přátele a návštěvníky Rakouského kulturního fóra. Než se tak stane, chtěl bych Vám jménem celého týmu Rakouského kulturního fóra popřát k nadcházejícím svátkům jen vše nejlepší a především hodně zdraví.

Andreas Schmidinger
ředitel

novinky

Znovuotevření galerie a knihovny
Od pondělí 10. května 2021 se pro Vás znovu otevřely galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra. Otevírací doba knihovny: Po–Pá: 10:00–13:00 a 14:00–16:00. Otevírací doba galerie: Po-Pá: 10:00-17:00. Jste srdečně zváni.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16236255204578
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ