Rakouské kulturní fórum v říjnu 2020

Pozdrav ředitele

online & offline

Weinherbst im Kamptal - Bei Hadersdorf am Kamp (c) Oesterreich Werbung_Leo Himsl

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

V důsledku druhé vlny pandemie je Rakouské kulturní fórum bohužel opět nuceno omezit svou nabídku akcí a přizpůsobit ji mimořádným okolnostem. Vzhledem k opatřením, která k zamezení šíření pandemie vyhlásily příslušné české úřady, není bohužel možné, aby se konaly akce v prostorách kulturního fóra. Doufáme však a pevně věříme, že u nás na Jungmannově náměstí budou kulturní akce brzy opět možné. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme průběžně informovat. Pokud jde o další akce avizované na říjen, kulturní fórum rovněž upozorňuje, že vzhledem k epidemiologické situaci mohou být uvedené akce zrušeny, odloženy nebo se mohou změnit podmínky účasti. Sledujte prosím naši pravidelně aktualizovanou webovou stránku.

Andreas Schmidinger
ředitel

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16033503756949
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ