Smrt, svědomí a komika Thomase Bernharda

Přednáška k nedožitým devadesátinám rakouského spisovatele a dramatika

30.09.2021 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

© Galerie Westlicht

Pouze německy

Připomeneme si dramatika a spisovatele, jenž není českým milovníkům divadla a čtenářům německy psané literatury ani trochu cizí. Autor, který rozděloval veřejnost a přinášel na jeviště aktuální a výbušná témata, se nebál publicity a dokonce na svém veřejném obraze vědomě pracoval. S jistým zpožděním se jeho dílo nakonec dostalo i k českému publiku a následná „česká bernhardovská vlna“ se překrývala s tou rakouskou po prolomení autorovy závěti, která do té doby nedovolovala vydávání a uvádění jeho her v Rakousku. Devadesát let po narození a 32 let po smrti zůstává Thomas Bernhard výjimečným komickým i protestním autorem, jehož „člověk ducha“ se řadí významným literárním typům a jehož záliba v přehánění si našla celou řadu napodobovatelů v mnoha dalších jazycích.

Zdeněk Pecka (*1976, Třebíč) je germanista a vysokoškolský pedagog, který se věnuje novější rakouské literatuře a současné literatuře v digitálním prostředí. O Thomasu Bernhardovi vydal v roce 2010 publikaci Thomas Bernhard als zoon politikon.

Vstup volný

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16644405596328
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ