Thomas Bernhard: Hry III; Hry IV

Zuzana Augustová: Thomas Bernhard dramatik

10.02.2011 17:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18

Thomas Bernhard, © Helmut Baar

Knižní prezentace: Thomas Bernhard: Hry III; Hry IV
českého překladu

Hry III a Hry IV zakončují úplné vydání českých překladů Bernhardova dramatického díla. Knihy obsahují dramatické texty (celovečerní hry i dramolety) z různých autorových tvůrčích období, některé z nich dosud v češtině nepublikované.

Thomas Bernhard
(1931 - 1989), rakouský spisovatel a dramatik, držitel řady ocenění. Je všeobecně považován za jednoho z nejvýznamnějších poválečných německy píšících autorů.

Svazek Hry III
přináší Bernhardovy rané dramatické texty – libreta a dramolety z přelomu 50. a 60. let: pouštní růže, Hora, Hlavy, Vybájená, Róza a Jaro (překlad Zuzana Augustová) a dále dvě celovečerní hry z let sedmdesátých – Ignorant a šílenec (překlad Josef Balvín) a Prezident (překlad Zuzana Augustová). Doslov Psát jako pes, který si hrabe pelech napsal Miroslav Petříček.

Svazek Hry IV
je poslední z řady Bernhardových textů vydaných pražským Divadelním ústavem. Obsahuje hru Velikáni (překlad Václav Cejpek), která završuje první Bernhardovu dramatickou etapu, a celovečerní hry a dramolety ze středního a závěrečného autorova tvůrčího období: Immanuel Kant (překlad Josef Balvín), Nad vrcholky strání a výš (překlad Zuzana Augustová), Nebožtík, Májová, Zápas, Zproštění viny, Zmrzlina, Německý oběd, Všechno nebo nic (překlad Jitka Jílková), Claus Peymann opouští Bochum a jde jako ředitel Burgtheatru do Vídně, Claus Peymann a Hermann Beil na Huspeninové louce (překlad Barbora Schnelle) a Claus Peymann si kupuje kalhoty a jde se mnou na oběd (překlad Zuzana Augustová). Svazek zakončuje doslov Alfreda Pfabigana Thomas Bernhard. Rakouský světový experiment.

pouze česky
Nakladatelství: Institut umění – Divadelní ústav
Překladatelé: Zuzana Augustová, Josef Balvín, Václav Cejpek, Jitka Jílková a Barbora Schnelle

Institut umění – Divadelní ústav


Přednáška & scénické čtení: Zuzana Augustová: Thomas Bernhard dramatik

navazují na předcházející knižní prezentaci

Knižní prezentace je doplněná přednáškou Zuzany Augustové, čtením z Bernhardových dramoletů z přelomu 50. a 60. let a ukázkami z dramat Ignorant a šílenec a Nad vrcholky strání a výš v podání herců pražského Národního divadla.

novinky

Literární soutěž
v rámci Evropského hlavního města kultury Bad Ischl Salzkammergut 2024. Termín přihlášek: 31.10.2023 pouze na: literaturpreis.skg@gmail.com Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860442833654
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ