Toulka pražskými kavárnami okolo roku 1900

Procházka

05.10.2021 17:30, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 (sraz)

© https://laboratorioespresso.it/wp-content/uploads/2018/08/caffe-praga-grande-1.jpg

Pouze německy

Pražská kavárenská tradice hrála významnou roli při utváření veřejného života: Kavárny se v průběhu času vyvinuly v místa, kde probíhaly intelektuální a umělecké diskuse a měšťanská výchova, kde se uzavíraly obchody a kde docházelo k politickému sdružování, sloužily k zábavě a v neposlední řadě i k setkávání různých kultur.

Jak ale vypadal pražský kavárenský život na přelomu století? Kdo navštěvoval jaké podniky? Jak si lidé v kavárnách krátili čas? A kam vůbec tyto historické kavárny zmizely? S kulturoložkou Magdalenou Burger se vydáme po stopách známých i méně známých, fungujících i již zaniklých podniků.

Sraz: 17:30, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Účast možná pouze po přihlášení na vaclava.beyerova@bmeia.gv.at

Délka procházky je přibližně 2 hodiny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16644359070456
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ