Vzpomínkový večer na Johannese Urzidila

05.04.2022 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

© Otto Breicha

simultánně tlumočeno

RKF v Praze chce v komponovaném pořadu připomenout významného autora širšího „Pražského kruhu“, s jehož díly se poválečný český čtenář mohl seznámit v překladech až po roce 1989 (s výjimkou odeonského výboru Hry a slzy).

O autorově životě a díle promluví germanista Mirek Němec, zazní úryvky z hovorů vedených J. Urzidilem a F. Peroutkou v New Yorku, Ivo Habán publiku přiblíží Urzidilovy vztahy s českými malíři, Miloš Doležal představí část svého textu věnovaného tomuto autorovi.

Vzhledem k omezené kapacitě počtu návštěvníků bude vstup možný pouze po předchozí písemné registraci do 04. 04. 2022 na: vaclava.beyerova@rkfpraha.cz

 

 

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16704443080883
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ