ZRUŠENO: Vzpomínkový večer na Johannese Urzidila – 51. výročí jeho úmrtí

03.11.2021 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci ZRUŠENO: Vzpomínkový večer na Johannese Urzidila – 51. výročí jeho úmrtí

Akce byla přesunuta na jaro 2022.

RKF v Praze chce v komponovaném pořadu připomenout 51. výročí úmrtí významného autora širšího „Pražského kruhu“, s jehož díly se poválečný český čtenář mohl seznámit v překladech až po roce 1989 (s výjimkou odeonského výboru Hry a slzy).

O autorově životě a díle promluví germanista Mirek Němec, zazní úryvky z hovorů vedených J. Urzidilem a F. Peroutkou v New Yorku, Ivo Habán publiku přiblíží Urzidilovy vztahy s českými malíři, Miloš Doležal představí část svého textu věnovaného tomuto autorovi.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16704431573877
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ