Zuzana Augustová: Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama

KNIŽNÍ PREZENTACE

20.09.2021 18:00, Praha 1, Jungmannova 1, Divadlo Komedie, dolní foyer

© Tomáš Vodňanský, Český rozhlas

Teatroložka a překladatelka Zuzana Augustová představí knižní podobu své habilitační práce Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama (Academia/NAMU, 2020), ve které se se věnuje tématu kritiky nacismu, holocaustu, resp. války a násilí v divadelních textech členů Vídeňské skupiny, v rozhlasových a divadelních hrách E. Jandla a ve vybraných divadelních textech E. Jelinek od 50. let 20. st. do přelomu tisíciletí.

Prezentace knihy bude spojená s čtením Jiřího Černého z her K. Bayera idiot a O. Wienera PURIM a hudebním vystoupením kapely Jidiš - zpěvačky Hana Frejková a Marianna Borecká, akordeonista Slávek Brabec a klarinetista Milan Potoček. O publikaci pohovoří odborný redaktor dr. Jan Jiřík.

Zuzana Augustová vyučovala na pražské DAMU, katedře divadelní vědy FF UK v Praze a na divadelní vědě a slavistice Vídeňské univerzity, v současné době pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a na Katedře germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni. Specializuje se na divadlo a drama německé jazykové oblasti a na české divadlo a drama. Publikovala řadu studií a článků, knižně vydala svou dizertaci Thomas Bernhard (Větrné mlýny 2003) a výbor z článků Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury (Transteatral/ÚČL AV ČR 2018). Překládá z němčiny divadelní texty, prózu i odbornou literaturu (T. Bernhard, E. Jandl, E. Jelinek, P. Handke, A. Schnitzler, M. Prinz, F. Zeller, W. Höll aj, je spolueditorkou souborných svazků Hry III a Hry IV Thomase Bernharda a Hry I a Hry II Arthura Schnitzlera, publikace Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi a antologie Expresionistické drama z českých zemí. Za své překlady obdržela Překladatelskou prémii 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury.

novinky

Znovuotevření galerie a knihovny
Od pondělí 10. května 2021 se pro Vás znovu otevřely galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra. Otevírací doba knihovny: Po–Pá: 10:00–13:00 a 14:00–16:00. Otevírací doba galerie: Po-Pá: 10:00-17:00. Jste srdečně zváni.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16328597372106
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ