Internetové odkazy

Informace o Rakousku
Zajímavosti o Rakousku na domovské stránce rakouského ministerstva zahraničních věcí

Brožura Österreich Zahlen/Fakten 2010 – auf einen Blick v pdf formátu ke stažení

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16957160231101
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ